PROJECTE DIGUAN

Projecte creat per a donar a conèixer la diabetis tipus 1 i fomentar l’educació dels pacients adolescents i del seu entorn.